laagste prijs garantie coupon

klaar. Correspondent Buitenlandse bank waarmee KBC werkt in het kader van betalings- of effectenverkeer. Bovendien verklaart de belegger kennis te hebben genomen van de inhoud van het Officieel Bericht Opties. (ook P/E-ratio of Price/Earning ratio). V value-at-risk Risicomodel dat de kans op een negatief beleggingsresultaat schat bovenop een vooraf bepaald niveau, gebaseerd op de waarschijnlijkheid en de looptijd. Preferente aandelen Aandelen waarop een vast percentage dividend wordt uitgekeerd, voordat houders van gewone aandelen dividend ontvangen. Bevoorrecht aandeel Aandeel waaraan een voordeel verbonden is, bijvoorbeeld een gewaarborgd minimumdividend, een hoger dividend dan op de gewone aandelen of voorrang op de gewone aandeelhouders bij terugbetaling. Jaarbasis (op) Wijzigingspercentage over een bepaalde periode (bijvoorbeeld een maand, een kwartaal, een periode van vijf jaar).

Onder andere de effectieve aandelenomzet in het voorgaande jaar is bepalend of een aandeel wordt opgenomen in de AEX-index. Stemrecht Aandelenbezit geeft de aandeelhouder stemrecht tijdens de (verplichte) jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Indien u liever én van onze medewerkers bij u thuis langs ziet komen voor een speciaal kunstgras-tapijt advies op maat, maak dan nu een afspraak. Procentpunt Een procent in absolute zin. Onderweging Bewuste keuze of actieve positie om in een beleggingsportefeuille een effect, sector, land of munt een kleiner belang te geven dan het relatieve belang ervan in de referentie-index van de portefeuille. Dit brengt met zich mee dat tweemaal daags een evenwichtsprijs wordt gevormd, Vrije markt is het tweede grote segment en bevat alle effecten van de kleine beursgenoteerde bedrijven. O obligatie Roerende waarde die een fractie van een langetermijnlening vertegenwoordigt.

Het is de uitdrukking van de verwachting dat het effect in de komende tijd slechter zal presteren dan het marktgemiddelde. De return on equity wordt berekend door de winst als percentage van de eigen middelen uit te drukken. X Xetra Elektronisch handelssysteem van de beurs in Frankfurt. Vastgoedbevaks worden verhandeld op de beurs en efteling korting abonnement het gaat altijd om distributieaandelen. De aandelen die men uit deze inschrijving ontvangt, zijn nil paid shares. Euronext noteert trackers op de AEX-index, de CAC40, de Eurotop 100 en de Dow Jones Euro stoxx. De waarde van het derivaat wordt niet alleen bepaald door de waarde van het onderliggende actief, maar ook door tal van andere factoren (bijvoorbeeld de renteontwikkeling, looptijd en volatiliteit van het onderliggende actief, ). Ratingagentschap Gespecialiseerd bedrijf dat de kredietwaardigheid van uitgevers van obligaties beoordeelt. Laten is het tegenovergestelde van bieden.

Laagste prijs garantie coupon
laagste prijs garantie coupon