aow wonen in buitenland

2 aanmerkelijk belang en Box 3 sparen en beleggen kijken. Gelijkerwijs moet u bij deze korting in 2013 een AOW-uitkering voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder ontvangen, of daarvoor in aanmerking komen. De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen van de overheid. Je komt hier alleen voor in aanmerking als je weinig andere inkomsten hebt.

Verder is het noodzakelijk om uw burgerlijke staat en woonsituatie te overzien. Als u niet zeker bent of u uw pensioen mee mag nemen naar het emigratieland van keuze, dan kunt u dit gemakkelijk controleren op de website van de Sociale Verzekeringsbank ( ). Klik onder 'U heeft nog geen AOW'.

Korting aow partnertoeslag berekenen
Pronto wonen kortingscode

Vul in het volgende scherm het rekeningnummer in waarop u uw AOW wilt ontvangen. Lees hier wat u moet weten. AOW-uitkering en belasting, over je AOW-uitkering betaal je belasting. Klik op het vinkje om de koppeling te verbreken. Wilt u met de SVB meedenken over onze communicatie of het verbeteren van onze dienstverlening? De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog. Kijk vervolgens in welke schijf uw laatstverdiende belastbaar inkomen valt. Voor de AOW is alleen Box 1 Werk en Woning van belang. Als u naar een land buiten de Europese Unie (EU) vertrekt, dan hangt het meenemen van uw AOW-uitkering af van de internationale betrekkingen, namelijk of Nederland een verdrag met dat land gesloten heeft. Geef dan met een vinkje aan dat u alles naar waarheid hebt ingevuld.

Ook hierbij geldt weer, dat dit alleen gedaan kan worden, wanneer het land of de landen waarin u pensioen heeft opgebouwd EU- of EER-landenĀ  zijn, of het een land betreft waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt over sociale zekerheid. De SVB heeft de gegevens die over u bekend zijn, al ingevuld. Lees dan eerst het artikel '.